Linh kiện đèn

Linh kiện đèn là các sản phẩm phụ kiện chi tiết của các loại đèn, dùng để thay thế các chi tiết đã cũ hoặc đã hỏng nhằm khôi phục chức năng của đèn trang trí