Đèn ốp trần cổ điển

Đèn ốp trần cổ điển là loại đèn ốp được gắn sát trần nhà, đèn ốp trần giúp căn nhà thêm chi tiết cho không gian căn nhà, cung cấp ánh sáng làm nổi bật thêm khu vực trang trí

den-op-tran-op01-022

Đèn ốp trần OP01-022

500.000 -> 750.000
den-op-tran-op06-c013

Đèn Ốp Trần OP06-C013

500.000 -> 750.000
den-op-tran-op05-y012

Đèn ốp trần OP05-Y012

500.000 -> 750.000
den-op-tran-op01-299

Đèn ốp trần OP01-299

500.000 -> 750.000
den-op-tran-op01-263

Đèn ốp trần OP01-263

500.000 -> 750.000
den-op-tran-kieu-tan-co-dien-op01-252

Đèn ốp trần OP01-252

500.000 -> 750.000
den-op-tran-phi-350-op01-011

Đèn ốp trần OP01-011

500.000 -> 750.000